Sàn nhựa thể thao Y7

RAILFLEX VINYL SPORTS FLOORING

Mã hàng: Y7

Độ dày: 4.5mm

Kích thước: 15/20m*1.8m