Sàn nhựa thể thao Y6

RAILFLEX VINYL SPORTS FLOORING

Mã hàng: Y6

Độ dày: 4.5mm

Kích thước: 15/20m*1.8m