Cung cấp các phụ kiện như: Len (phào) nhựa, nẹp nhựa, dây hàn mạch, keo dán sàn, Len chân tường hợp kim, nẹp kim loại hợp kim

Phụ kiện sàn chuyên dụng

Nẹp vinyl

Phụ kiện sàn chuyên dụng

Nẹp nhựa

Phụ kiện sàn chuyên dụng

Nẹp V

Phụ kiện sàn chuyên dụng

Phụ kiện sàn vinyl

Phụ kiện sàn nhựa

Len nẹp sàn nhựa

Phụ kiện sàn nhựa

Keo dán sàn nhựa

Phụ kiện sàn nhựa

Dây đồng chống tĩnh điện

Phụ kiện sàn nhựa

Dây hàn mạch sàn vinyl