Sàn nhựa hèm khóa là một nhánh sản phẩm của sàn nhựa giả gỗ, nó có hệ thống hèm khóa được gắn dưới tấm lát sàn. Khi đó các tấm lát sàn được gắn lại với nhau, các hèm khóa sẽ liên kết lại với nhau mà không cần phải dùng keo.

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M812

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M811

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M810

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M809

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M806

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M805

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M804

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M803

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M802

Sàn nhựa hèm khóa Mines

Sàn nhựa hèm khóa M801