Sàn nhựa thể thao Y3

RAILFLEX VINYL SPORTS FLOORING

Mã hàng: Y3

Độ dày: 4.0mm 4.5mm

Kích thước: 15/20m*1.8m