Sàn nhựa thể thao Y21

RAILFLEX VINYL SPORTS FLOORING

Mã hàng: Y21

Độ dày: 3.5mm 4.5mm 6.0mm

Kích thước: 15/20m*1.42/1.5m