Sàn nhựa thể thao Y14

RAILFLEX VINYL SPORTS FLOORING

Mã hàng: Y14

Độ dày: 4.5mm 6.5mm 8.0mm

Kích thước: 15/20m*1.8m