Sàn nhựa thể thao Y2

RAILFLEX VINYL SPORTS FLOORING

Mã hàng: Y2

Độ dày: 4.0mm 4.5mm

Kích thước: 15/20m*1.8m